Thứ Năm, 1 Tháng Mười Hai,2022

Bài Mới

Chỉ thiên tài mới nhìn thấy các chữ cái ẩn nấp trong vòng 30 giây

Để kiểm tra xem mình có bộ óc của một thiên tài hay không, bạn có thể tìm các chữ cái đang ẩn nấp dưới đây.

Được trời phú cho bộ máy trí óc hoạt động vượt trội nên các thiên tài thường làm được những điều mà người thường không thể làm nổi. Chẳng hạn như, người thường có thể không mù chữ nhưng họ không thể nào tìm ra chữ cái nào đang ẩn nấp trong bảng chữ kín mít, nhưng thiên tài thì khác, họ có thể đấy, mà còn trong khoảng thời gian cực ngắn nữa cơ.

1. Chữ O nằm ở đâu?

11-1478586342022
A
12-1478586334049
B
13-1478586334053
C

2. Chữ W nấp chỗ nào?

A
A
B
B
C
C

3. Hãy tìm chữ F.

A
A
B
B
C
C

4. Số 5 bị lẫn vào các chữ S rồi, hãy tìm nó.

A
A
B
B

43-1478586558105

5. Chữ q trốn ở đâu trong dãy chữ g?

A
A
B
B
C
C

6. Chữ p nằm ở đâu?

A
A
B
B
C
C

7. Chữ C ở đâu?

A
A
B
B
C
C

8. Giữa rừng chữ b, hãy tìm chữ d.

A
A
B
B
C
C

9. Chữ X nằm ở chỗ nào?

A
A
B
B
C
C

10. Số 8 ở đâu?

A
A
B
B
C
C

Theo kenh14

Bài Mới

Nổi Bật