Thứ Sáu, 30 Tháng Chín,2022
Home Lee Kwan Yu, Kwa Geok Choo, Lee Hsien Loong Lee Kwan Yu, Kwa Geok Choo, Lee Hsien Loong

Lee Kwan Yu, Kwa Geok Choo, Lee Hsien Loong

Những u nhỏ xuất hiện trong trực tràng.
lee-cancer-b-1472116577512