7 việc cần làm trước 7 giờ sáng mỗi ngày

Dậy trễ sẽ phá hỏng cả ngày của bạn. Những người ăn ngủ có giờ giấc thì cả ngày của họ đều tươi đẹp, thuận lợi. Ngày…