Hỏi khó: 72 phép biến hoá thần thông của Tôn Ngộ Không gồm những gì?

Dưới đây là những điều không phải ai cũng biết về 72 phép biến hóa thần thông của Tôn Ngộ Không. Trong tác phẩm “Tây du ký”…

Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa và cụ thể gồm những phép gì?

Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, không những có Kim Cô Bổng đầy uy mãnh mà còn sở hữu 72 phép thần thông biến hóa. Vậy…

Hồng Hài Nhi trong ‘Tây Du Ký’ 1986 ngày ấy bây giờ ra sao?

Hồng Hài Nhi do Triệu Hân Bồi đóng trong ‘Tây du ký’ 1986 là một trong những diễn viên nhí rất được khán giả yêu thích. Tuy…