Cái gì hỏng thì sửa, nhưng mãi vẫn cứ hỏng thì cứ mạnh dạn… vứt đi, kể cả đàn ông

Trong bộ phim “Cua lại vợ bầu” có một câu thoại khá là duyên dáng từ một nhân vật phụ đã khiến nhiều người phải tâm đắc như…