Vừa bầu thì bạn trai “đá”, tôi nghỉ học đi rửa bát thuê và cái kết khó tin lúc tôi khó khăn nhất!

Cứ thế tôi đi rửa bát thuê tới tận ngày sinh nở. Bụng vượt mặt tôi vẫn làm, và tôi đã trở dạ ngay bên cạnh đống…