Con bị sỏi thận, hoại tử ruột vì cách pha sữa “tưởng tốt hóa ra rất hại con” của ba mẹ

Hú hồn, cũng may đọc được bài báo kịp lúc nên em đã dừng cho con uống sữa kiểu này. Con em vừa thôi nôi các mẹ…