edededede

Những người bình thường làm nên những điều phi thường, họ là người con đất Việt

Chúng ta đang sống trong một xã hội mà con người dần mất lòng tin vào nhau, lòng tốt ngày càng ít đi và con người sống…