Không có tiền mua quan tài cho bố, tôi bán đời con gái cho đại gia và điều khó tin xảy ra hôm sau

Bố tôi trước đây cũng có tiền nhưng sau khi làm ăn thua lỗ, ông mất tất cả. Mẹ tôi bỏ chị em tôi lại cho bố…