Bà mang cháu sơ sinh đến bệnh viện đòi đổi vì quá xấu

Thấy cháu trai mới sinh xấu bất thường, một phụ nữ Colombia cho rằng đứa bé không phải cháu mình và đã bị bệnh viện trao nhầm….