Người duy nhất ở Việt Nam huấn luyện chó kéo xe phục vụ mình suốt 10 năm

Bị tai nạn sau một lần đi biển khiến hai chân bị liệt, chàng thanh niên tưởng cuộc đời mình sẽ vĩnh viễn phải nằm một chỗ….