Chỉ cần 1 miếng bùi nhùi và làm theo cách này, lũ chuột sẽ chẳng bao giờ dám bén mảng tới nữa

Bạn sẽ không phải lo lắng đồ đạc trong nhà bị lũ chuột gặm hỏng hay đồ ăn bị chúng “xử lí”, vừa lãng phí, vừa bẩn…