Đàn bà đang khổ vì chồng, tổn thương hay chán nản, xin đừng bỏ qua bài viết này

Đàn bà dại, đàn bà đau. Hạnh phúc hay bất hạnh đều do mình lựa chọn. Hãy yêu thương mình trước đã, đàn bà à! Thanh xuân…