Cô gái 21 tuổi du lịch 196 quốc gia: Để dành tiền từ năm 12 tuổi, 6 năm đi hết 72 nước

Lexie Alford, người Mỹ, vừa hoàn thành một giấc mơ nhiệm màu mà bất kì ai cũng từng nghĩ đến ít nhất 1 lần trong đời –…