Lại thêm 1 vụ đau thương khi xem hàng online long lanh, nhận hàng nát bấy như nùi giẻ

Nhìn chiếc áo dạ được quảng cáo trên mạng và chiếc áo dạ nhận về, hội 500 chị em đã phải khóc thét vì khác một trời…