Đến chùa Ngọc Hoàng cầu con, được con rồi phải làm như em để con luôn khỏe mạnh nè

Vào nhà mình, nghe các mẹ nói nhiều về chuyện cầu con ở chùa Ngọc Hoàng linh nghiệm. Em cũng xin kể câu chuyện của em để…