Cụ bà U80 không ngại mặc đẹp: “Mình ở tuổi nào thì mình có quyền đẹp ở tuổi đấy”

Nhân vật của Quý cô Đẹp ngày hôm nay là một một người phụ nữ mà từ trước đến giờ chưa bao giờ ngừng theo đuổi đam…