Người ta đã biết tiết kiệm một nửa số tiền tiêu hằng tháng bằng 12 phút mỗi ngày

Đối với nhiều người, 12 phút chẳng là bao nhưng đôi khi chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi ấy bạn có thể làm giảm đi một…