Mẹo tính toán cực hay mà sách giáo khoa chưa bao giờ dạy bạn

60

Các bạn học sinh rất cần những mẹo này để việc học trở nên đơn giản và dễ dàng. Bạn cũng có thể xem để áp dụng cho cuộc sống hằng ngày đó.

1
Đổi từ độ F sang độ C và ngược lại (con số tương đối)
2
Bí quyết đơn giản với các phép nhân lớn
3
Bí quyết khi nhân với 11
4
Bạn có thể nhớ được giá trị của số Pi bằng cách đếm các chữ cái trong câu: “May I have a large container of coffee” (3,1415926).
5
Mẹo tính cộng trừ bằng phương pháp hình con bướm
6
Bảng cửu chương nhân 9 có qui luật ngược chiều
7
Cách nhân của học sinh Nhật Bản
8
Cách tính phân số

Xem thêm: Đây là cách người ta cho thuyền vào trong chai thủy tinh.