Thứ Ba, 16 Tháng Tám,2022

Bài Mới

Mã số bí mật của mọi loại điện thoại di động, cầm điện thoại của bạn lên kiểm tra ngay !

Mỗi chiếc điện thoại di động đều có những mã số bí mật để chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra và sữa chữa. Dưới đây là các mã số của một số điện thoại di động mà mình biết. Các bạn có tò mò không ? Hãy cùng nhau khám phá bí mật bên trong từng chiếc điện thoại nào

ung_dung_hay_cho_ios_va_android1
Ảnh minh họa

Từ màn hình chính, các bạn hãy nhập đúng các mã số sau:

Nokia

*#06# : Hiển thị số nhận dạng (IMEI).

*#0000# (hoặc *#9999#) : Hiển thị phiên bản phần mềm:

  • Dòng thứ 1: phiên bản phần mềm.
  • Dòng thứ 2: Ngày phần mềm được sản xuất.
  • Dòng thứ 3: Kiểu ĐT.

*3370# : Khởi động lại máy.

*#7780# : Khôi phục lại các cài đặt mặc định của nhà sản xuất.

*#92702689#: Hiển thị các thông tin của máy:

  • Màn hình thứ 1: Hiển thị số nhận dạng (IMEI).
  • Màn hình thứ 2: Ngày sản xuất của ĐT (made)
  • Màn hình thứ 3: Ngày ĐT được bán (purchasing date)
  • Màn hình thứ 4: Ngày sửa chữa cuối cùng (repaired)
  • Màn hình thứ 5: Chuyển đổi dữ liệu người dùng (transfer user data)

Sau khi dùng mã số này xong, bạn phải tắt máy và bật máy lại, để trở lại trạng thái ban đầu.

*#92702689# : Thông tin về SIMLOCK.

*#2640# : Hiển thị mã bí mật đang sử dụng.

12345 : Mật mã bảo vệ mặc mặc định của máy (sử dụng khi được yêu cầu).

Samsung

*#06# : Hiển thị số nhận dạng (IMEI).

*#9999# (hoặc *#9998*9999#):Hiển thị phiên bản phần mềm.

*#8888# (hoặc *#9998*8888#):Hiển thị phiên bản phần cứng.

*#0523# : Chỉnh độ phân giải màn hình.

*#9998*842# : Thử chế độ rung.

*#9998*228# : Kiểm tra thông số hoạt động của pin.

*2767*688# : Khôi phục lại các cài đặt mặc định của nhà sản xuất.

1111 : Mật mã bảo vệ mặc mặc định của máy (sử dụng khi được yêu cầu).

Sony Ericsson

*#06# : Hiển thị số nhận dạng (IMEI).

*#7353273# : Hãy tháo simcard rồi dùng mã này để kiểm tra phiên bản phần mềm.

0# : Truy cập số điện thoại gọi cuối cùng.

* < < * < * : Truy cập menu bí mật.

< * * < : Thông tin về SIMLOCK.

**04*0000*0000*0000# : Mở điện thoại khi khôngcó SIM.

0000 hoặc 00000000: Mật mã bảo vệ mặc mặc định của máy (sử dụng khi được yêu cầu).

Motorola

*#06# : Hiển thị số nhận dạng (IMEI).

1234 : Mật mã bảo vệ mặc mặc định của máy (sử dụng khi được yêu cầu).

Siemens

*#06# : Hiển thị số nhận dạng (IMEI).

*#06# : Hãy tháo simcard và nhấn mã này rồi giữ phím dài phía trên bên trái để kiểm tra phiên bản phần mềm.

*#0606# : Hãy tháo simcard rồi dùng mã này để hiện thị mã bí mật

0000 : Mật mã bảo vệ mặc mặc định của máy (sử dụng khi được yêu cầu).

Ericsson

*#06# : Hiển thị số nhận dạng (IMEI).

* : Hiển thị phiên bản phần mềm.

0000 : Mật mã bảo vệ mặc mặc định của máy (sử dụng khi được yêu cầu).

Philips

*#06# : Hiển thị số nhận dạng (IMEI).

*#8377*# : Hiển thị phiên bản phần mềm.

*#3333*# : Hiển thị danh sách bị khóa.

*#7489*# : Hiển thị mã bí mật.

iPhone

*#06# : Hiển thị số nhận dạng (IMEI).

*3001#12345#* nhấn Call: Field mode, cho phép truy cập vào các thiết lập bên trong và thông tin của iPhone.

Samsung Galaxy

*#06# : Hiển thị số nhận dạng (IMEI).

*#0*# : Kiểm tra điện thoại.

*#0011# : Hiển thị thông tin của điện thoại và người sử dụng.

*#12580*369# : Thông tin về phần cứng và phần mêm của điện thoại.

*#7780# : Khôi phục cài đặt về trạng thái nguyên gốc của nhà sản xuất.

*2767*3855# : Khôi phục toàn bộ về trạng thái nguyên gốc của nhà sản xuất.

*#*#7780#*#* : Xóa hết dữ liệu và cài đặt của hệ thống và các chương trình. Không xóa các chương trình mặc định và My Documents (hình ảnh, nhạc, phim).

Tổng hợp.

Bài Mới

Nổi Bật