Thứ Hai, 15 Tháng Tám,2022

Bài Mới

So sánh mức lương tối thiểu của các quốc gia trên thế giới

Có những quốc gia tưởng chừng như kinh tế cực mạnh nhưng mức lương tối thiểu của người dân lại khá thấp.

Dưới đây là danh sách mức lương tối thiểu của một số quốc gia trên thế giới để chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn về sự chênh lệch giàu nghèo và mức sống của người dân trên thế giới như thế nào. Tất nhiên những con số này không thể nói lên tất cả về sự chênh lệch giàu nghèo mà nó còn tùy thuộc vào tiêu chuẩn sống, mức thuế và tỷ giá trao đổi tiền tệ của các quốc gia này.

Hơn 423.000 đồng
Hơn 423.000 đồng
Hơn 1 triệu đồng
Hơn 1 triệu đồng
Hơn 1,2 triệu đồng
Hơn 1,2 triệu đồng
Hơn 1,4 triệu đồng
Hơn 1,4 triệu đồng
Hơn 1,6 triệu đồng
Hơn 1,6 triệu đồng
3 triệu
3 triệu
Hơn 3,8 triệu đồng
Hơn 3,8 triệu đồng
Hơn 4,7 triệu đồng
Hơn 4,7 triệu đồng
Hơn 4,8 triệu đồng
Hơn 4,8 triệu đồng
Hơn 7,2 triệu đồng
Hơn 7,2 triệu đồng
Hơn 9 triệu đồng
Hơn 9 triệu đồng
Hơn 10 triệu đồng
Hơn 10 triệu đồng
Hơn 11,3 triệu đồng
Hơn 11,3 triệu đồng
Hơn 14,7 triệu đồng
Hơn 14,7 triệu đồng
Gần 15,6 triệu đồng
Gần 15,6 triệu đồng
Hơn 16,8 triệu đồng
Hơn 16,8 triệu đồng
Gần 25 triệu đồng
Gần 25 triệu đồng
Hơn 28 triệu đồng
Hơn 28 triệu đồng
Gần 29 triệu đồng
Gần 29 triệu đồng
Hơn 31 triệu đồng
Hơn 31 triệu đồng
Hơn 31,4 triệu đồng
Hơn 31,4 triệu đồng
Gần 36,5 triệu đồng
Gần 36,5 triệu đồng
Hơn 36,8 triệu đồng
Hơn 36,8 triệu đồng
Hơn 48 triệu đồng
Hơn 48 triệu đồng
Hơn 53 triệu đồng
Hơn 53 triệu đồng

Bài Mới

Nổi Bật