Chủ Nhật, 29 Tháng Một,2023

Bài Mới

Những phép tính nhẩm thú vị mà không trường lớp nào dạy bạn

Tổng hợp 9 bí quyết tính nhẩm trong Toán học mà nếu biết nó từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, bạn có lẽ đã học Toán dễ dàng hơn.

20160914-101833-1_600x420
Với phép nhân các thừa số được tạo từ số 1 (hai thừa số bằng nhau), kết quả bắt đầu và kết thúc bằng 1, đồng thời tuân theo quy luật đếm tiến và lùi như trên.
20160914-101840-2_600x420
Những phép tính phức tạp hơn bao gồm phép nhân và phép cộng, cũng có thể tính nhẩm một cách đơn giản như thế này.
20160914-101845-3_600x420
Với phép tính ab x 11, kết quả lần lượt bao gồm các chữ số a (a + b) b. Nếu (a + b) > 10, ta chỉ lấy phần đơn vị rồi cộng thêm 1 vào chữ số hàng trăm của kết quả. Ví dụ, 74 x 11, 7 (7 + 4) 4, tích sẽ là 814.
20160914-101850-4_600x420
Quy tắc tính nhẩm cộng từng cặp chữ số của thừa số thứ nhất trong phép nhân với số 11 cũng được áp dụng tương tự cho phép tính phức tạp hơn.
20160914-101856-5_600x477
Cách nhớ bảng cửu chương 9 rất đơn giản, lần lượt tăng chữ số đầu tiên 1 đơn vị và giảm 1 đơn vị ở chữ số thứ 2.
20160914-101902-6_600x438
Một cách đơn giản khác để nhớ bảng cửu chương 9.
20160914-101907-7_600x420
Với phép nhân hai thừa số bằng nhau có chữ số hàng chục là 9, bạn có thể dễ dàng tìm ra đáp án với cách tính nhẩm này.
20160914-101913-8_600x420
Với bí quyết này, cách tính tổng hai phân số khác mẫu số không còn quá phức tạp. Với phép tính tổng hai phân số khác mẫu số nhưng cùng có tử số là 1, bạn cũng có thể áp dụng nó: 1/8 + 1/9 = (9 + 8)/9 x 8 = 17/72.
20160914-101919-9_600x420
Bí quyết này được áp dụng cho phép nhân ab x ac với (a + c) = 10.

-st-

Bài Mới

Nổi Bật