Những dấu hiệu nhận biết mối quan hệ là tình bạn hay tình yêu


Tình bạn là chàng luôn duy trì khoảng cách với em; tình yêu là chàng luôn mặt dày bám lấy em, dù em đuổi đánh thì chàng vẫn không chịu đi.

Ảnh: Tiin.vn
Ảnh: Tiin.vn
Ảnh: Tiin.vn
Ảnh: Tiin.vn
Ảnh: Tiin.vn
Ảnh: Tiin.vn
Ảnh: Tiin.vn
Ảnh: Tiin.vn

Chia sẻ cho bạn bè!

0
719 shares

Facebook Comments