Thứ Hai, 30 Tháng Một,2023

Bài Mới

Hai thiếu nữ chửi đánh người đáng tuổi bố mình thô bạo sau va chạm giao thông

Toàn các nữ thanh niên anh hùng anh bá, đi bắt nạt ông già mà cũng hổ báo. Còn gọi cả hội ra tính xử hội đồng sao? Cứ thế này chẳng trách suốt ngày đánh nhau nhập viện. Dân mình giờ ra đường lúc nào cũng trong tâm thế huyết chiến. Đến ngán ngẩm!

https://www.youtube.com/watch?v=I5keyb7u7F4

Bài Mới

Nổi Bật