Những ngôi chùa cầu tài nổi tiếng nhất ở Việt Nam, đã cầu là có lộc

Chúng ta đi chùa cũng cầu có một năm tốt hơn năm ngoái. Ai cũng muốn tài lộc đến với mình, đặc biệt những người buôn bán…