Kiếm tiền bạc tỷ, đại gia Đức An vẫn vừa phụ vợ trông con vừa gói bánh chưng khéo đến ngỡ ngàng!

Từ sau khi cưới Phan Như Thảo và đặc biệt là khi có bé Bồ Câu, đại gia Đức An luôn thể hiện sự chu đáo hết…