Tại sao đa số người châu Á có thói quen bỏ giày ở cửa trước khi vào nhà?

Bạn đã bao giờ bước vào nhà ai đó mà vô tư đi cả giày vào nhà rồi bị chủ nhà nhắc nhở cởi giày đặt trước…