Không khoe lên Facebook, nhưng đây là số tiền Minh Hằng ủng hộ về miền Trung

Cô nàng đã lặng lẽ gửi tiền ủng hộ cho một tổ chức từ thiện của bạn mình, góp chút tiền của cho đồng bào miền Trung…