Sau công khai việc mẹ mượn nợ, Mr Đàm quyết từ mặt mẹ không muốn dây dưa…liệu có bất hiếu

Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận không khí trong gia đình anh đang căng thẳng. Anh không nói chuyện, không ăn các món mẹ nấu trong vài tháng…