Lương từ 3-10 triệu thì cũng có dư mua sắm, cà phê,…nếu áp dụng cách hay sau

Bạn bè thấy mình cứ post hình mua sắm, ăn chơi này nọ nên thắc mắc lương bao nhiêu mà sống xa hoa vô tư thì xin…