5 trường hợp chích ngừa có thể gây mất con các mẹ chú ý

Sốc phản vệ là nguyên nhân hàng đầu gây ra cái chết của trẻ sau khi tiêm vắc xin. Nếu trẻ vô tình bị tiêm vào những…