Stress nặng, phải điều trị tâm thần vì quá lo lắng trả nợ tiền xây nhà

Do quá lo lắng về chuyện vay mượn, nợ nần, người phụ nữ lâm tình trạng stress dạng cơ thể, phải nhập viện tâm thần điều trị….