Cậu sinh viên nghèo xin cơm, chủ quán giấu bên trong 1 thứ, nhiều năm sau chuyện bất ngờ xảy ra…

Cách đây 20 năm tại Đài Bắc, một sinh viên trẻ đi đến một nhà hàng tiệc đứng Trung Hoa. Cậu đi tới đi lui cho đến…

Cậu sinh viên nghèo đến xin cơm, chủ nhà hàng cho nhưng giấu 1 thứ, 20 năm sau anh quay lại trả lời

Cách đây 20 năm tại Đài Bắc, một sinh viên trẻ đi đến một nhà hàng tiệc đứng Trung Hoa. Cậu đi tới đi lui cho đến…