Cuộc khủng hoảng mang tên thuyết tiến hóa

Thuyết tiến hoá ra đời đã 150 năm, trong khoảng thời gian đó, nó gây ra tranh cãi không ngừng, và số lượng các nhà khoa học…

Thuyết tiến hóa: 3 bằng chứng giả và thí nghiệm thất bại trong sách giáo khoa

Trong sách giáo khoa sinh học cấp trung học trở lên ở nhiều nước trên thế giới, người ta hay gặp một số bằng chứng kinh điển…