Chở 100 ống tre bỏ nhà đi ròng rã 1 ngày đêm, người đàn ông trở về khiến bà vợ ngã đùng vì sốc

Nhìn sản phẩm mà người chồng mang về, bà vợ vô cùng bất ngờ vì đã thầm trách ông chồng đi biệt tăm ròng rã cả một…