“Chắc cú rồi!” Đây là con gái bầu nhé!

Con gái được ví như là người tình kiếp trước của ba và là trái tim nhỏ của mẹ. Vì thế mà rất nhiều mẹ bầu mong…