Ban nhạc 1088 – niềm đam mê của thế hệ 8X, giờ ra sao?

Thành lập năm 2000 với 5 thành viên: Ưng Hoàng Phúc, Vân Quang Long, Điều Thái Toàn, Nhất Thiên Bảo và Nhật Tinh Anh, 1088 nhanh chóng…