Người mọc đuôi ở Hà Giang: Vừa cắt đuôi thì lăn ra… ốm

Nghĩ cái đuôi quá phiền toái, Chúng quyết cắt bỏ đuôi thế nhưng em đã bị ốm một trận thập tử nhất sinh. Giỡn với đuôi thiêng…