Bất ngờ gia cảnh và đường tình trắc trở của cô gái đăng clip bị gia đình bạn trai cấm yêu, không hề đơn giản

Theo lời C., gia đình T. vốn khó khăn, bố mẹ đều làm nông nên cô không có điều kiện học hết cao đẳng. Gác lại việc…