‘Cạn lời’ trước món quà Noel sớm tặng bạn gái: Một chiếc bô!

‘Anh cảm thấy em không trân trọng anh… thế em vứt cái bô đi ý gì? Chỉ vì quà là cái bô nên em vứt đi chứ…