4 đại kỵ mẹ bầu nào cũng cần nằm lòng kẻo con chào đời sớm hơn dự tính

Hồi bầu khá lớn tầm 30 tuần, vợ chồng em thích thú vì con nhú lên rõ rệt trên bụng, sờ vào cứng cứng. Tưởng con gọi…