Nhiều người đeo hình tượng Phật trên người mà không biết mình đang gieo nhân xấu, dừng ngay đi!

Ai đang làm những việc này với hình tượng Phật thì bỏ ngay đi kẻo rước nghiệp vào thân nhé! Nhiều người đeo hình tượng Phật vào…

Những câu chuyện rùng rợn về nhân quả, nghiệp báo: Kỳ 1 – Nỗi oan nghiệt của gia đình hành nghề sát sinh

Kể lại những câu chuyện ám ảnh kỳ bí này, không phải để hù dọa quý vị mà để chúng ta thắp sáng hơn niềm tin vào…