Từ tháng 12, lao động nữ bị mất việc làm sẽ được hỗ trợ những quyền lợi này

Lao động nữ mất việc được hỗ trợ; bảo vệ rừng được trang bị vũ khí; chậm nộp tiền phạt trong lĩnh vực hải quan bị tính…