Người phụ nữ thông mình sẽ biết “làm ngơ” 7 điều này khi “ấy”

Trong khi làm “chuyện kia”, không phải lúc nào chàng cũng muốn bạn chú ý đến tất cả mọi việc. Có những việc chàng thực sự muốn…