Khó đỡ với bài văn “cần lắm một thánh dịch” của học sinh lớp 8

Nếu chỉ nhìn qua bức ảnh, hẳn nhiều người còn lầm tưởng đây là tiếng Thái Lan hay Campuchia gì đó… Trên diễn đàn dành cho giới…