Đàm Vĩnh Hưng: “Tôi có fan 6 tháng đến 90 tuổi”

“Các bạn nhỏ chỉ cần mở nhạc tôi là chịu ăn liền… Nhiều cụ nghe nhạc remix của tôi mới ngủ được”. Im ắng một thời gian…