Đoán tuổi lập gia đình bao chuẩn, chỉ cần 1 cái thước đo

Mình vừa tìm hiểu được một cách đoán tuổi lập gia đình khá hay, đã thử vài người và thấy đúng nên chia sẻ với mọi người…