Đầu của con trai bị mắc kẹt, cha không cứu được, không ngờ con lại nghĩ ra cách rất thông minh

Khi nhìn thấy con bị kẹt đầu, các bậc cha mẹ sẽ xử lý như thế nào? Đầu cậu bé dưới đây bị kẹt giữa 2 thanh…