‘Nghèo đồng nghĩa với bất tài, đừng mơ gái đẹp’

“Gái đẹp mê đại gia không phải vì ham tiền, mà vì bị chinh phục bởi tài năng của anh ta. Tại sao tôi phải chọn một…