Một người trước khi gặp nguy hiểm thường có 1 trong 15 dấu hiệu này

Những dấu hiệu sau thuộc về văn hóa dân gian, chỉ dùng để tham khảo. Những người gặp bệnh nan y hoặc thậm chí cận kề cái…